01

Projectes

01

Projectes

02

Direcció d'execució d'obra

02

Direcció d'execució d'obra

03

Patologia i reforç estructural

03

Patologia i reforç estructural

04

Informes tècnics

04

Informes tècnics
“Si estàs prou preocupat per un resultat, possiblement faràs alguna cosa per solucionar-ho.”
William James